Loading...

Lọc sản phẩm

Giá

Hải Sản

Cá Bớp Nguyên Con Lý Sơn

350,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000871
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Hồi Nauy Nguyên Con- TP

395,000₫

 • Mã sản phẩm: SP000066
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Thu Nguyên Con Làm Sạch Lý Sơn

400,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001052
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Lăng Cắt Lát

320,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000097
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cua Thịt Cà Mau (Size Vừa)

510,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001977
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Bò Làm Sạch Lý Sơn

280,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000060
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cua Gạch Cà Mau

640,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001976
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Ngừ Nguyên Con Lý Sơn

170,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000110
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Lăng Nguyên Con

280,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000961
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Chuồn Làm Sạch

200,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000975
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Chình Sống Nguyên Con

1,000,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000462
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Thu Dao Nhật

280,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001050
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Đù 500g

110,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999016516
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Chẽm Nguyên Con Cà Mau

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000611
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Tuyết Đen Cắt Khoanh

520,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002081
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Đối Làm Sạch Cà Mau

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001029
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cua Cốm Cà Mau

650,000₫

 • Mã sản phẩm: 25000000001937
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tôm Sú Size 40 Con

370,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002118
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cua Thịt Cà Mau Size Lớn

570,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000131
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Hố Nguyên Con Cà Mau

350,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000017
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Nâu Làm Sạch Cà Mau

310,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000107
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mực Một Nắng Size Lớn

580,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001716
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Chim Cắt Lát Biển Ngang

400,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000071
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nghêu Nâu Lenger 1.2Kg

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 8938508698110
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mực Một Nắng Size Nhỏ

520,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001724
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Khoai Làm Sạch Cà Mau

270,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000096
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Hanh

300,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000084
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Bò Cắt Lát Lý Sơn

300,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001623
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Vẹm Xanh Chile (Size 50 - 70)

Vẹm Xanh Chile (Size 50 - 70)

269,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002080
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Tôm Sú Cà Mau Size 30 Con

Tôm Sú Cà Mau Size 30 Con

420,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000158
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Tôm Sú Cà Mau Size 25 Con

Tôm Sú Cà Mau Size 25 Con

490,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001259
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Tôm Bắc Cực

Tôm Bắc Cực

520,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002079
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Đuôi Cá Hồi Phile Nauy

Đuôi Cá Hồi Phile Nauy

585,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001619
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Đầu Đuôi Cá Hố Cà Mau

Đầu Đuôi Cá Hố Cà Mau

200,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000019
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Đầu Đuôi Cá Đối Cà Mau

Đầu Đuôi Cá Đối Cà Mau

200,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002063
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Đầu Đuôi Cá Chình

Đầu Đuôi Cá Chình

1,000,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001323
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cá Trác Làm Sạch Lý Sơn

Cá Trác Làm Sạch Lý Sơn

185,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001570
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cá Ngựa Khô Trung

Cá Ngựa Khô Trung

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 99999991825
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cá Ngựa Khô Lớn

Cá Ngựa Khô Lớn

300,000₫

 • Mã sản phẩm: 99999991824
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cá Ngừ File

Cá Ngừ File

400,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001903
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cá Ngừ Cắt Lát Lý Sơn

Cá Ngừ Cắt Lát Lý Sơn

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000437
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cá Ngát Làm Sạch Cà Mau

Cá Ngát Làm Sạch Cà Mau

260,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000460
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cá Mó Làm Sạch Lý Sơn

Cá Mó Làm Sạch Lý Sơn

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001616
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cá Leo Nguyên Con

Cá Leo Nguyên Con

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000800
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cá Leo Cắt Lát

Cá Leo Cắt Lát

300,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000098
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cá Khế Size Lớn Làm Sạch Biển Ngang

Cá Khế Size Lớn Làm Sạch Biển Ngang

360,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001615
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cá Khế Làm Sạch Biển Ngang

Cá Khế Làm Sạch Biển Ngang

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001565
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cá Khế - Biển Ngang

Cá Khế - Biển Ngang

260,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001530
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cá Đối Cắt Lát Cà Mau

Cá Đối Cắt Lát Cà Mau

400,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002062
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cá Chình Cắt Lát

Cá Chình Cắt Lát

1,200,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001322
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này