Loading...

Lọc sản phẩm

Giá

Hải Sản

Cá Hồi Nauy Nguyên Con- TP

550,000₫

 • Mã sản phẩm: SP000066
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Bớp Nguyên Con Lý Sơn

350,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000871
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Hồi Hữu Cơ Vikenco Nguyên Con

599,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000733
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Thu Nguyên Con Làm Sạch Lý Sơn

350,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001052
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tôm sú TN Bến Tre 35con/kg 300g

135,000₫

 • Mã sản phẩm: 8938511636253
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Bống đục Bến Tre

99,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999021879
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thịt Ghẹ

430,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001821
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá đù 1 nắng Bến Tre Size L 500g

205,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999024450
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tôm đất nguyên con Bến Tre 300g

98,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123456607
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Dứa 1 nắng Bến Tre Size L 500g

275,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999024467
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tôm Bạc

300,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000804
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tôm sông TN Bến Tre cắt đầu 300g

99,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999024474
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tôm Sú Sông

845,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002688
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sò Điệp

340,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001336
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tôm thẻ thiên nhiên bóc nõn 300g

140,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999026621
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Leo Nguyên Con

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000800
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Hố Nguyên Con Lý Sơn

350,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000017
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Ngựa Khô Trung

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 99999991825
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tôm Sú Thịt Tươi Size 31/40 500g

225,000₫

 • Mã sản phẩm: 8936078103652
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mực Một Nắng size vừa

450,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002531
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá nục hấp

70,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123456645
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lạp xưởng vị tiêu (viên tròn) 300g

110,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222231
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cua Gạch Cà Mau Size Lớn

850,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000130
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Shishamo 8PC

156,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123922
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Bò Làm Sạch Lý Sơn

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000060
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Phèn Cát Vàng Lý Sơn

220,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002690
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lạp xưởng vị tiêu (viên tròn) 500g

170,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222237
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lạp xưởng vị không cay dài 500g

160,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222233
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Tuyết Đen Cắt Khoanh

520,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002081
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Ngân Làm Sạch Lý Sơn

240,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001537
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mực tẩm gia vị 250g

245,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123456294
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cua Cốm Cà Mau

860,000₫

 • Mã sản phẩm: 25000000001937
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Hồi Nauy Vikenco Phile

680,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000091
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Đuối Lý Sơn

220,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002666
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tôm rang nước dừa

450,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002162
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tôm Langoustine 13 - 15

290,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999021268
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cua Thịt Cà Mau Size Lớn

680,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000131
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Ngừ Size Nhỏ

140,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002014
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

CA BONG DUA THIEN NHIEN BEN TRE

99,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999021862
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Chuồn Làm Sạch

150,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000975
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tôm Chì Biển Size Nhỏ

450,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001854
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thịt càng ghẹ Bến Tre 300g

305,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999025860
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Mú Nguyên Con Lý Sơn

400,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000106
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Lưỡi Trâu

240,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001474
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Mú Đỏ Câu Làm Sạch Lý Sơn

410,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001872
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Ngừ Cắt Lát Lý Sơn

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000437
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Đục Cà Mau làm sạch

450,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002669
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nghêu Nâu Lenger 1.2Kg

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 8938508698110
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lạp xưởng vị ớt dài 500g

160,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222235
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lạp xưởng vị ớt (viên tròn) 500g

170,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222238
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này