Loading...

Lọc sản phẩm

Giá

Hải Sản

Cá Hồi Nauy Nguyên Con- TP

550,000₫

 • Mã sản phẩm: SP000066
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Leo Nguyên Con

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000800
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Hồi Hữu Cơ Vikenco Nguyên Con

599,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000733
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Thu Nguyên Con Làm Sạch Lý Sơn

350,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001052
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Bớp Nguyên Con Lý Sơn

350,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000871
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Thu Nguyên Con chưa làm sạch Lý Sơn

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002689
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chả Cá Lý Sơn 500g

100,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999015427
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tôm sú TN Bến Tre 35con/kg 300g

135,000₫

 • Mã sản phẩm: 8938511636253
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Bống đục Bến Tre

99,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999021879
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tôm sông TN Bến Tre cắt đầu 300g

99,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999024474
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thịt Ghẹ

430,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001821
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Hàu Sữa

300,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001736
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Dứa 1 nắng Bến Tre Size L 500g

275,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999024467
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tôm Sú Sông

845,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002688
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sò Điệp

340,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001336
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Ngừ Vàng Di Lý Sơn nguyên con

150,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002727
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tôm thẻ thiên nhiên bóc nõn 300g

140,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999026621
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Đầu Cá Hồi Hữu Cơ Vikenco

180,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000142
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Ngựa Khô Trung

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 99999991825
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tôm Sú Thịt Tươi Size 31/40 500g

225,000₫

 • Mã sản phẩm: 8936078103652
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chả Mực

520,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002311
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chả Cua APF 500g

185,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999000010
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mực Một Nắng size vừa

450,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002531
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Chim Làm Sạch

300,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001584
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tôm Tít Trứng

410,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002917
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá nục hấp

70,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123456645
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá ngừ nguyên con

175,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000110
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cua Cốm Cà Mau

860,000₫

 • Mã sản phẩm: 25000000001937
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Chình Suối

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999028076
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lạp xưởng vị tiêu (viên tròn) 300g

110,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222231
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cua Gạch Cà Mau Size Lớn

850,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000130
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Shishamo 8PC

156,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123922
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Bò Làm Sạch Lý Sơn

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000060
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tôm tít thịt hấp tách nõn túi Pa 500g

300,000₫

 • Mã sản phẩm: 8938511636239
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cua Thịt Cà Mau (Size Vừa)

680,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001977
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Giò kho sẵn

290,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002837
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sốt Hải Sản Singapore

120,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123456772
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cua Thịt Cà Mau Size Lớn

680,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000131
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá phèn đổng nhỏ làm sạch Lý Sơn

260,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001334
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mực Cơm size lớn Lý Sơn

280,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002746
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Ngừ Vàng Di Lý Sơn làm sạch

200,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002728
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lạp xưởng vị tiêu (viên tròn) 500g

170,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222237
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Tuyết Đen Cắt Khoanh

520,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002081
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Thóc biển làm sạch

280,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002284
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Ngân Làm Sạch Lý Sơn

240,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001537
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mực tẩm gia vị 250g

245,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123456294
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Đối kho sẵn

260,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002836
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Thóc Cắt Lát

320,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002812
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Đầu Đuôi cá Thóc

180,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002811
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tôm rang nước dừa

450,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002162
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này