Loading...

Lọc sản phẩm

Giá

Hải Sản

Cá Hồi Nauy Nguyên Con- TP

395,000₫

 • Mã sản phẩm: SP000066
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Lăng Cắt Lát

320,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000097
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Leo Nguyên Con

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000800
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Bò Làm Sạch Lý Sơn

270,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000060
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Bớp Nguyên Con Lý Sơn

350,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000871
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Ngừ Nguyên Con Lý Sơn

170,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000110
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Lăng Nguyên Con

280,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000961
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chả Mực

520,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002311
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Chình Sống Nguyên Con

1,000,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000462
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Đầu Đuôi Cá Lăng

120,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000136
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Đầu Đuôi Cá Hố Cà Mau

200,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000019
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Ngựa Khô Trung

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 99999991825
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Đù 500g

110,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999016516
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Xương, Lườn Cá Hồi Na Uy

115,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001041
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cua Cốm Cà Mau

690,000₫

 • Mã sản phẩm: 25000000001937
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Chẽm Nguyên Con Cà Mau

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000611
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Bò Cắt Lát Lý Sơn

300,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001623
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Phèn Làm Sạch Lý Sơn

260,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001473
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Phèn Đổng Làm Sạch Lý Sơn

200,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001334
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Đối Làm Sạch Cà Mau

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001029
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Tuyết Đen Cắt Khoanh

520,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002081
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Khoai Làm Sạch Cà Mau

270,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000096
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Phèn Đổng Làm Sạch Lý Sơn

280,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000116
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Set Cá Hồi Sasimi 200g

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999019050
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mực Một Nắng Size Lớn

580,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001716
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Nâu Làm Sạch Cà Mau

310,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000107
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tôm Sú Thịt Tươi 31/40 Pd Bt 300g

165,000₫

 • Mã sản phẩm: 8936078103454
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Thu Nguyên Con Làm Sạch Lý Sơn

400,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001052
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Thu Dao Nhật

280,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001050
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Ngừ Cắt Lát Lý Sơn

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000437
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Bã Trầu Làm Sạch Lý Sơn

290,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001028
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cua Thịt Cà Mau (Size Vừa)

510,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001977
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Chim Làm Sạch Biển Ngang

300,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001584
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Chẽm Cắt Lát Cà Mau

320,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000067
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cá leo phi lê ướp sẵn

Cá leo phi lê ướp sẵn

400,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002389
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Mỡ cá Leo

Mỡ cá Leo

100,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002383
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Xương cá Leo

Xương cá Leo

100,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002381
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cá Đỏ Làm Sạch Biển Ngang

Cá Đỏ Làm Sạch Biển Ngang

170,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222961
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cá Đục Lý Sơn làm sạch

Cá Đục Lý Sơn làm sạch

195,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002366
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Ếch Hòa Phong

Ếch Hòa Phong

155,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002316
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Chả mực Hạ Long 300g

Chả mực Hạ Long 300g

159,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999023132
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cá Dảnh Lý Sơn làm sạch

Cá Dảnh Lý Sơn làm sạch

200,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002310
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Tôm Thẻ

Tôm Thẻ

285,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002267
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
MUC XAO HANH CAN

MUC XAO HANH CAN

55,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999022463
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Lẫu gà lá Giang 1/2 con

Lẫu gà lá Giang 1/2 con

145,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222690
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Chả cá viên

Chả cá viên

280,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222654
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cá Trứng Shishamo set 8con

Cá Trứng Shishamo set 8con

120,000₫

 • Mã sản phẩm: 0497143211762
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cá thu cắt lát

Cá thu cắt lát

300,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222621
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cá Móm

Cá Móm

210,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002285
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cá Khoai Lý Sơn làm sẵn

Cá Khoai Lý Sơn làm sẵn

240,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002281
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này