Loading...

Lọc sản phẩm

Giá

Hải Sản

Cá Bớp Nguyên Con Lý Sơn

350,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000871
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Hồi Nauy Nguyên Con- TP

395,000₫

 • Mã sản phẩm: SP000066
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Thu Nguyên Con Làm Sạch Lý Sơn

400,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001052
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Lăng Cắt Lát

320,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000097
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Leo Nguyên Con

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000800
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cua Thịt Cà Mau (Size Vừa)

510,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001977
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Bò Làm Sạch Lý Sơn

280,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000060
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cua Gạch Cà Mau

640,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001976
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Ngừ Nguyên Con Lý Sơn

170,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000110
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Lăng Nguyên Con

280,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000961
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Thu Dao Nhật

280,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001050
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Chuồn Làm Sạch

200,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000975
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Chình Sống Nguyên Con

1,000,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000462
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Trứng Shishamo set 8con

120,000₫

 • Mã sản phẩm: 0497143211762
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Xương, Lườn Cá Hồi Na Uy

115,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001041
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tôm Sú Thịt Tươi 31/40 Pd Bt 300g

165,000₫

 • Mã sản phẩm: 8936078103454
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tôm Sú Cà Mau Size 30 Con

420,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000158
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Đầu Đuôi Cá Lăng

120,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000136
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Đầu Đuôi Cá Hố Cà Mau

200,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000019
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Đầu Cá Hồi Nauy

110,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000089
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Chẽm Cắt Lát Cà Mau

320,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000067
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tôm Sú Tẩm Bột 300g

183,000₫

 • Mã sản phẩm: 8936078105212
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cua Gạch Cà Mau Size Lớn

750,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000130
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Set Cá Hồi Sasimi 200g

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999019050
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Đầu Đuôi Cá Ngừ Lý Sơn

80,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000139
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Phèn Làm Sạch Lý Sơn

230,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001473
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Nục Nhỏ Lý Sơn

120,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000977
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Đù 500g

110,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999016516
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Chẽm Nguyên Con Cà Mau

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000611
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Đầu Đuôi Cá Thu Lý Sơn

200,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000141
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Đối Làm Sạch Cà Mau

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001029
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Bã Trầu Làm Sạch Lý Sơn

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001028
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tôm Sú Size 40 Con

370,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002118
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Tuyết Đen Cắt Khoanh

520,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002081
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Thu Cắt Lát Lý Sơn

450,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000120
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Hố Nguyên Con Cà Mau

350,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000017
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Nâu Làm Sạch Cà Mau

310,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000107
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mực Một Nắng Size Lớn

580,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001716
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Chim Cắt Lát Biển Ngang

400,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000071
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Bò Cắt Lát Lý Sơn

300,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001623
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Xương, Lườn Cá Hồi Hữu Cơ Vikenco

150,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000636
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mực Một Nắng Size Nhỏ

520,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001724
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cua Thịt Cà Mau Size Lớn

570,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000131
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cua Cốm Cà Mau

650,000₫

 • Mã sản phẩm: 25000000001937
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Hồi Nauy Phile

620,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000091
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá Hanh

300,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000084
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Tôm Thẻ

Tôm Thẻ

285,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002267
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Chả cá viên

Chả cá viên

280,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222654
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cá thu cắt lát

Cá thu cắt lát

300,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222621
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cá chim đen làm sạch

Cá chim đen làm sạch

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002254
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này