Loading...

Lọc sản phẩm

Giá

Rau Củ Quả

Rau Ngót Hữu Cơ APF

55,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000534
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Su Su Hữu Cơ MĐX

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001552
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Su Su Dalat GAP

40,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000827
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nấm Đùi Gà APF

200,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001710
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Lang Hữu Cơ APF

45,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000529
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Hành Tím Lý Sơn

100,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000046
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Súp Lơ Trắng Dalat GAP

100,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000298
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Quế

150,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000993
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dưa Leo Nhật Đà Lạt

50,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001071
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau muống (Bó)

12,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123527
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nén

180,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000843
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Đậu Cove Nhật Dalat GAP

65,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001625
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cà Tím

50,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000810
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Tần Ô Hữu Cơ MĐX

65,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002111
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Khoai Môn Sọ Đà Lạt

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001096
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Súp Lơ Xanh Hữu Cơ XTF

85,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000670
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau ngót nhật APF

70,000₫

 • Mã sản phẩm: 250000000535
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Dền Đỏ Đà Lạt

70,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000519
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Măng Tây Hữu Cơ Phú Yên

200,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000978
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Khoai Môn Sáp Đà Lạt

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000259
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Khoai Mỡ Đà Lạt

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000866
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cà Chua Chocolate Đà Lạt

70,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000540
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Xà Lách Lolo Xanh(tím) Hữu Cơ XTF

Xà Lách Lolo Xanh(tím) Hữu Cơ XTF

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000692
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Xà Lách Lolo Xanh Thủy Canh Đà Lạt

Xà Lách Lolo Xanh Thủy Canh Đà Lạt

70,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000589
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Xà Lách Lolo Xanh Hữu Cơ MĐX

Xà Lách Lolo Xanh Hữu Cơ MĐX

80,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001446
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Xà Lách Lolo Xanh Hữu Cơ MĐ

Xà Lách Lolo Xanh Hữu Cơ MĐ

85,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001137
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Xà lách Ezabel Đà Lạt Gap

Xà lách Ezabel Đà Lạt Gap

70,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002148
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Xà Lách Đà Lạt

Xà Lách Đà Lạt

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000829
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Tỏi Tươi Đà Lạt

Tỏi Tươi Đà Lạt

160,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001351
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Tiêu đen Daklak

Tiêu đen Daklak

350,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000860
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Súp Lơ Xanh Hữu Cơ MĐ

Súp Lơ Xanh Hữu Cơ MĐ

95,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001225
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Súp Lơ Xanh Baby Hữu Cơ XTF

Súp Lơ Xanh Baby Hữu Cơ XTF

110,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001596
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Súp Lơ Xanh Baby Hữu Cơ DLF

Súp Lơ Xanh Baby Hữu Cơ DLF

215,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000584
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Súp Lơ Trắng Hữu Cơ XTF

Súp Lơ Trắng Hữu Cơ XTF

85,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000669
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Súp Lơ Trắng Hữu Cơ MĐ

Súp Lơ Trắng Hữu Cơ MĐ

90,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001395
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Súp Lơ Trắng Hữu Cơ DLF

Súp Lơ Trắng Hữu Cơ DLF

150,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000723
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Rau Tần Ô Đà Lạt

Rau Tần Ô Đà Lạt

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000575
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Rau Răm

Rau Răm

80,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001118
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Rau Mồng Tơi Lá Hữu Cơ APF

Rau Mồng Tơi Lá Hữu Cơ APF

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000268
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Rau Má Hữu Cơ APF

Rau Má Hữu Cơ APF

90,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000287
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Rau Má Đà Lạt

Rau Má Đà Lạt

90,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000574
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Rau Húng

Rau Húng

120,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000873
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Rau Diếp Cá

Rau Diếp Cá

95,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000908
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Rau Cải Mầm

Rau Cải Mầm

150,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000970
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Rau Cải Con

Rau Cải Con

100,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000877
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Ớt Chuông Hữu Cơ MĐ

Ớt Chuông Hữu Cơ MĐ

90,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001112
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Ớt Chuông Baby Hữu Cơ MĐ

Ớt Chuông Baby Hữu Cơ MĐ

100,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000732
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Ngò Gai

Ngò Gai

150,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000959
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Nấm Sò Tím Hữu Cơ An Phú

Nấm Sò Tím Hữu Cơ An Phú

100,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001648
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Nấm Ngọc Châm Trắng Rica

Nấm Ngọc Châm Trắng Rica

290,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000545
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này