Loading...

Lọc sản phẩm

Giá

Rau Củ Quả

Bí Đao Hữu Cơ APF

55,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001016
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Khoai Môn Sáp Đà Lạt

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000259
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Su Su Hữu Cơ MĐX

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001552
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Ngót Hữu Cơ APF

55,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000534
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Hành Tím Lý Sơn

100,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000046
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Lang Hữu Cơ APF

45,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000529
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Đậu Cove Nhật Hữu Cơ MĐ

83,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001059
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bắp nữ hoàng hữu cơ Xứ Tiên

25,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999022470
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Dền Đỏ Hữu Cơ APF

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000531
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Quế

150,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000993
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Súp Lơ Trắng Hữu Cơ XTF

85,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000669
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Húng

120,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000873
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cải Thảo Dalat GAP

50,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000213
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Xà Lách Lolo Xanh Thủy Canh Đà Lạt

70,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000589
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Tía Tô

150,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001119
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nấm Đùi Gà APF

200,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001710
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau ngót nhật APF

70,000₫

 • Mã sản phẩm: 250000000535
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Củ Cải Trắng Đà Lạt

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000813
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Muống Hữu Cơ APF

50,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000527
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Khoai Mỡ Đà Lạt

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000866
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tỏi Tươi Đà Lạt

160,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001351
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tần ô An Phú

50,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000300
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Su Su Dalat GAP

40,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000827
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Ngò

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000872
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Má Đà Lạt

90,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000574
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Diếp Cá

95,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000908
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Ớt Chuông Hữu Cơ MĐ

90,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001112
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Ớt Chuông Baby Hữu Cơ MĐ

100,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000732
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nấm Sò Tím APF

120,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000270
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nấm Kim Châm Rica

110,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999011917
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Khoai Tây Bi Đà Lạt

40,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001350
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Hành Tây Hữu Cơ XTF

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000882
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dưa Leo Nhật Đà Lạt

50,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001071
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Củ Dền Hữu Cơ MĐX

80,000₫

 • Mã sản phẩm: SP000074
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cà Chua Beef Hữu Cơ XTF

80,000₫

 • Mã sản phẩm: SP000306
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Su Su Baby Hữu Cơ XTF

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000005
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Răm

80,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001118
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nấm Ngọc Châm Nâu Rica

290,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000544
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Măng Tây Đà Lạt

205,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001103
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Khoai Tây Hữu Cơ XTF

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000960
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Khoai Tây Hữu Cơ MĐ

80,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001222
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cải Kale Dalat GAP

100,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000520
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cải Bó Xôi Dalat GAP

70,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000516
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cà Tím Hữu Cơ MĐX

55,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001030
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cà Tím Dalat GAP

55,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002037
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cà Chua Bi Đỏ Hữu Cơ APF

80,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000200
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Xà Lách Đà Lạt

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000829
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tỏi Lý Sơn

190,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000874
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nấm Mỡ Rica

260,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000665
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nấm Đông Cô Rica

290,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000547
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này