Loading...

Lọc sản phẩm

Giá

Rau Củ Quả

Cà Chua Beef Hữu Cơ XTF

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002550
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Hành Tím Đà Lạt

120,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001146
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cải Muối Dưa Đà Lạt

50,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001031
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Xà lách APF

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002496
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Giá APF

50,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001002
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Củ Cải trắng Hữu Cơ XTF

80,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001036
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bí Đỏ Hữu Cơ APF

50,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000192
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Cải Hữu Cơ APF

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001120
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Hành Tây Đà Lạt

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000885
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lá chuối

20,000₫

 • Mã sản phẩm: 250000000dedr
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bắp Ngọt GAP DLF

90,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000580
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Lang Hữu Cơ APF

45,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000529
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bí Đao Hữu Cơ APF

30,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000191
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Khoai Tây Đà Lạt APF

70,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001305
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cải Ngọt

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000212
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá đù 1 nắng xẻ lóc xương size M 500g

145,000₫

 • Mã sản phẩm: SP0000002
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tỏi tươi Lý Sơn

120,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002486
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Ngót Hữu Cơ APF

55,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000534
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Hành Tây Dalat GAP

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000248
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lạp xưởng bò Gia Lai 500g

180,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999023354
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mắm dưa

50,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999006227
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Ớt bằm tỏi 510g

37,000₫

 • Mã sản phẩm: 8938500525278
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Mồng Tơi Hữu Cơ APF

50,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000533
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Su Su Hữu Cơ MĐX

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001552
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Khoai lang nhật Lệ Chí

40,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222824
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Đậu nành Huế Việt 300g

48,000₫

 • Mã sản phẩm: 8936111981124
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Súp Lơ Xanh Baby Hữu Cơ Đà Lạt

100,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000572
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cà Rốt Baby Hữu Cơ XTF

120,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000590
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cải bẹ dún

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002489
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bí đỏ Nico Yasai

70,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002453
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau ngót nhật APF

70,000₫

 • Mã sản phẩm: 250000000535
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Khổ Qua APF

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000253
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cà Rốt Dalat GAP

65,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000205
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Khổ qua đèo - An Phú

40,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002645
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dưa muối

40,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002621
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tỏi Lý Sơn

200,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000874
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Sống

80,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000290
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Cải Mầm

100,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000970
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dưa leo Nhật APF

40,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000870
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cải Thảo Dalat GAP

50,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000213
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nấm Kim châm trắng Rica

180,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222367
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Hạt Sen tươi Đồng Tháp

225,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002393
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bó Xôi APF

70,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002641
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cải Thảo Hỏa Tiễn Hữu Cơ MĐX

85,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001437
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Húng

100,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000873
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chanh Không Hạt Hữu Cơ MĐX

65,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001435
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cải Thảo Happy Vegi

80,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002312
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Củ Dền Baby Organic DLF

150,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002656
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Quế

70,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000993
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Muống Hữu Cơ APF

50,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000527
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này