Loading...

Lọc sản phẩm

Giá

Rau Củ Quả

Bí Đao Hữu Cơ APF

55,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001016
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Súp Lơ Trắng Hữu Cơ XTF

120,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000669
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Măng Tây Đà Lạt

205,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001103
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Lang Hữu Cơ APF

45,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000529
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Khoai Tây Hữu Cơ MĐ

80,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001222
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Cải Con

100,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000877
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Hành Tím Đà Lạt

80,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001146
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cây Hướng Dương

10,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222728
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Ớt Chuông Hữu Cơ MĐ

90,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001112
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Ớt Chuông Baby Hữu Cơ MĐ

100,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000732
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Hành Tím Lý Sơn

80,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000046
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Hành Tây Hữu Cơ XTF

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000882
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Củ Dền Hữu Cơ MĐX

80,000₫

 • Mã sản phẩm: SP000074
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cà Chua Beef Hữu Cơ XTF

80,000₫

 • Mã sản phẩm: SP000306
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Má Đà Lạt

90,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000574
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cà Chua Bi Đỏ Hữu Cơ APF

80,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000200
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Khoai Tây Hữu Cơ XTF

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000960
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Khoai Tây Bi Đà Lạt

40,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001350
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Khổ Qua Hữu Cơ APF

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000253
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Muống Hữu Cơ APF

50,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000527
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cà Tím Hữu Cơ MĐX

55,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001030
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Đậu Cove Nhật Hữu Cơ MĐ

83,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001059
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chanh Không Hạt Hữu Cơ MĐX

65,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001435
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Măng Tây

150,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002343
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cải Bó Xôi Dalat GAP

70,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000516
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Hành Paro Hữu Cơ MĐX

95,000₫

 • Mã sản phẩm: SP000343
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Xà Lách Đà Lạt

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000829
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Su Su Hữu Cơ MĐX

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001552
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lạp xưởng bò Gia Lai 500g

180,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999023354
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Thơm

150,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000861
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Răm

80,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001118
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau ngót nhật APF

70,000₫

 • Mã sản phẩm: 250000000535
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau mồng tơi APF

40,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123490
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Húng

100,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000873
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Câu Flancheese 500g

80,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999017940
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cải Bó Xôi Hữu Cơ XTF

85,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000209
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Hatj sen tươi Phú Ninh

Hatj sen tươi Phú Ninh

270,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002434
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Bắp Mĩ Đà Lạt

Bắp Mĩ Đà Lạt

14,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2223060
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Chè xanh hữu cơ Đắc Lắc

Chè xanh hữu cơ Đắc Lắc

25,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2223050
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Mận đỏ

Mận đỏ

360,000₫

 • Mã sản phẩm: SP1234572
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cải bẹ trắng APF

Cải bẹ trắng APF

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002402
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Đậu rồng

Đậu rồng

75,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222996
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Hạt Sen tươi Đồng Tháp

Hạt Sen tươi Đồng Tháp

225,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002393
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Tía Tô

Tía Tô

5,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999023866
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Rau ngò

Rau ngò

5,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999023859
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Hành lá

Hành lá

260,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002384
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Sả APF

Sả APF

5,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999023835
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Xà lách Rocket

Xà lách Rocket

240,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002371
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cà mỡ

Cà mỡ

27,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222945
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Đậu cove Happyvegi

Đậu cove Happyvegi

115,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002341
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này