Loading...

Lọc sản phẩm

Giá

Rau Củ Quả

Bắp nếp

10,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999024276
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Muống Hữu Cơ APF

50,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000527
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bí Đỏ Hữu Cơ APF

40,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000192
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Lang Hữu Cơ APF

45,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000529
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cải Muối Dưa Đà Lạt

50,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001031
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Xà lách APF

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002496
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cà Chua Beef Măng Đen

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002905
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bí Đao Hữu Cơ APF

30,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000191
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cà Chua Bi Vàng Vietgap Măng Đen

80,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002906
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cà Chua Bi đỏ Vietgap Măng Đen

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002907
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Khổ Qua APF

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000253
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cà Rốt Dalat GAP

65,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000205
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Cải Hữu Cơ APF

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001120
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Đọt Bí Hữu Cơ APF

50,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000770
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Khoai Môn Sáp Đà Lạt

80,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000259
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Khoai Tây Dalat GAP

70,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000261
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Đậu Nành Sẻ luộc

15,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999026546
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bí Đao Hữu Cơ APF

55,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001016
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Hành Tím Lý Sơn

80,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000046
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Hành Tây Đà Lạt

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000885
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chanh tươi APF

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002441
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cà Chua Beef Đà Lạt

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000199
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bắp Ngọt GAP DLF

90,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000580
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cà Tím

30,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000810
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cải Ngọt

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000212
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cá đù 1 nắng xẻ lóc xương size M 500g

145,000₫

 • Mã sản phẩm: SP0000002
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tỏi tươi Lý Sơn

120,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002486
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mắm dưa

50,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999006227
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cải Thảo Dalat GAP

50,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000213
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sắn tươi APF

25,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002834
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Ớt bằm tỏi 510g

37,000₫

 • Mã sản phẩm: 8938500525278
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Su Su Hữu Cơ MĐX

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001552
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Su Hào Đà Lạt

40,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001054
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Khoai lang nhật Lệ Chí

40,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222824
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bắp nữ hoàng hữu cơ Xứ Tiên

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002247
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Hành Lá

100,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001091
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cà Rốt Baby Hữu Cơ XTF

120,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000590
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cải bẹ dún

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002489
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cần Tây Dalat GAP

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000695
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Măng Tây Hữu Cơ Phú Yên

200,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000978
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bí đỏ Nico Yasai

70,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002453
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cải Cay Hữu Cơ APF

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000214
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Ngò

120,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000872
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Khoai Mật Đà Lạt

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000257
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Khoai Lang Nhật Đà Lạt

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000255
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Củ Cải Trắng Hữu Cơ MĐX

80,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001438
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Đậu Bắp

70,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000230
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau mồng tơi APF

40,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123490
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bắp Cải Tím Hữu Cơ XTF

85,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002678
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bí Ngòi Xanh XTF

80,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001217
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này