Loading...

Lọc sản phẩm

Giá

Thịt các loại

Gà Ta APF trên 1.2kg

215,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001207
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thịt Heo Ba Chỉ

247,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000330
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cốt Lết Heo

216,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000333
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sườn Non Heo ( Sườn Sụn)

270,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000357
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Heo quay nguyên con (>15kg)

320,000₫

 • Mã sản phẩm: 000000010000
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Gà Ác

90,000₫

 • Mã sản phẩm: SP000684
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Xương Heo Nạc

220,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000368
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lòng Heo

139,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000349
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sườn Bò

280,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000555
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Xương Ống Bò

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000612
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bắp Bò

320,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000311
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Gà Xông Khói

270,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999014697
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bò Rìa Phô

275,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000318
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bò Gàu

285,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000316
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bò Nạm

280,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000317
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dẻ Sườn Bò Cỏ

300,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000313
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thịt Heo Vai

226,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000347
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Ba Chỉ Bò Mỹ

305,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001011
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bắp Bò Obe Organic

440,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000912
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Giò Bò

130,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000321
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lưỡi Bò

300,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000656
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bẹ Nạc Vai Bò Obe Organic

500,000₫

 • Mã sản phẩm: 213232
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Xương Gà

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000633
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Giò Heo

194,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000677
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Gà Ta APF

235,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001633
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thăn Lưng Bò Úc

420,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001893
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thăn Lưng Bò Obe Organic

650,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000927
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lá Lách Bò

120,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000348
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thịt Heo Mông Premium

247,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001676
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thịt Heo Mông

236,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000343
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Giò Heo Búp

194,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000337
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bụng Sườn Bò Obe Organic

425,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000474
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thăn Bò

350,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000319
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Tổ Ong Bò

Tổ Ong Bò

140,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002914
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Giò Móng Heo Quay

Giò Móng Heo Quay

200,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002795
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Xương Heo Quay ít nạc

Xương Heo Quay ít nạc

180,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002792
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Xương Gà File

Xương Gà File

Liên hệ

 • Mã sản phẩm: SP123456761
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Xương Heo ướp sẵn

Xương Heo ướp sẵn

190,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002771
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
GÀ LÊN MÂM 1/2 CON

GÀ LÊN MÂM 1/2 CON

200,000₫

 • Mã sản phẩm: GÀ LÊN MÂM 1/2 CON
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Thịt Gà APF

Thịt Gà APF

140,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123456623
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Tim Bò

Tim Bò

140,000₫

 • Mã sản phẩm: 250fdgdf
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Thịt Heo Vụn

Thịt Heo Vụn

26,000₫

 • Mã sản phẩm: 0250000
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Thịt Heo Ướp Sẵn

Thịt Heo Ướp Sẵn

244,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000364
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Thịt Heo Quay Lu

Thịt Heo Quay Lu

324,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001627
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Thịt Đầu Bò

Thịt Đầu Bò

150,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001192
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Thịt Cổ Bò Mỹ

Thịt Cổ Bò Mỹ

360,000₫

 • Mã sản phẩm: SP000204
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
THỊT BÒ FUJI BÍT TẾT

THỊT BÒ FUJI BÍT TẾT

720,000₫

 • Mã sản phẩm: 8938516177041
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Thịt Bê

Thịt Bê

320,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001666
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Thăn Nội Bò Obe Organic

Thăn Nội Bò Obe Organic

960,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000471
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Thăn Nội

Thăn Nội

320,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000322
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này