Loading...

Lọc sản phẩm

Giá

Thịt các loại

Thăn Bò

350,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000319
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Heo quay nguyên con (>15kg)

320,000₫

 • Mã sản phẩm: 000000010000
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thịt Heo Mông

226,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000343
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thịt Heo Ba Chỉ

237,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000330
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thịt Heo Vai

216,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000347
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Giò Heo

194,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000677
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Gà Thả Vườn APF

185,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001207
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cốt Lết Heo

216,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000333
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Ba Chỉ Bò Mỹ

305,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001011
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sườn Non Heo

259,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000357
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Gà Ác

90,000₫

 • Mã sản phẩm: SP000684
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Xương Ống Bò

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000612
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Đầu Heo

179,000₫

 • Mã sản phẩm: SP000172
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Xương Heo Nạc

210,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000368
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Gà Xông Khói

270,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999014697
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lòng Heo

129,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000349
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Giò Bò

130,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000321
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bắp Bò Obe Organic

440,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000912
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sườn Bò

280,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000555
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bắp Bò

300,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000311
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lưỡi Bò

300,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000656
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lõi Vai Bò Obe Organic

455,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000063
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bẹ Nạc Vai Bò Obe Organic

500,000₫

 • Mã sản phẩm: 213232
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lá Lách Bò

120,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000348
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bụng Sườn Bò Obe Organic

425,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000474
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Thịt Gà APF

Thịt Gà APF

140,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123456623
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Tim Bò

Tim Bò

140,000₫

 • Mã sản phẩm: 250fdgdf
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Thịt Heo Quay Lu

Thịt Heo Quay Lu

324,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001627
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Thịt Đầu Bò

Thịt Đầu Bò

150,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001192
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Thịt Cổ Bò Mỹ

Thịt Cổ Bò Mỹ

360,000₫

 • Mã sản phẩm: SP000204
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
THỊT BÒ FUJI BÍT TẾT

THỊT BÒ FUJI BÍT TẾT

720,000₫

 • Mã sản phẩm: 8938516177041
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Thịt Bê

Thịt Bê

320,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001666
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Thăn Nội Bò Obe Organic

Thăn Nội Bò Obe Organic

960,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000471
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Thăn Nội

Thăn Nội

320,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000322
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Thăn Ngoại Bò Úc Organic

Thăn Ngoại Bò Úc Organic

450,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002287
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Thăn Ngoại Bò Obe Organic

Thăn Ngoại Bò Obe Organic

650,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000472
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Thăn Lưng Bò Úc

Thăn Lưng Bò Úc

420,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001893
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Thăn Bò Organic Cắt Xương(Tomaha Wk)

Thăn Bò Organic Cắt Xương(Tomaha Wk)

750,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001891
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Sốt Bò Nấm

Sốt Bò Nấm

380,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001698
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Sọ Heo

Sọ Heo

129,000₫

 • Mã sản phẩm: 31346546478
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Óc Bò

Óc Bò

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000613
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Nạc Vai Bò Obe Organic

Nạc Vai Bò Obe Organic

475,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001174
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Nạc Vai Bò Mỹ 300g

Nạc Vai Bò Mỹ 300g

350,000₫

 • Mã sản phẩm: 8936086500252
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Lõi Steak Bò Obe Organic

Lõi Steak Bò Obe Organic

515,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000936
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Lõi Rùa Bò Mỹ

Lõi Rùa Bò Mỹ

410,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001099
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Heo Rừng Gác Bếp Gia Lai 240g

Heo Rừng Gác Bếp Gia Lai 240g

125,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999000591
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Gầu Bò Obe Organic

Gầu Bò Obe Organic

456,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000475
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Gan Bò

Gan Bò

50,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001778
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Gà Thảo Dược Halicao

Gà Thảo Dược Halicao

210,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001986
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Gà H'Mông

Gà H'Mông

300,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000324
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này