Loading...

Lọc sản phẩm

Giá

Thịt các loại

Cốt Lết Heo

182,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000333
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thịt Heo Ba Chỉ

200,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000330
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thịt Heo Mông

190,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000343
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Giò Heo

176,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000677
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thịt Heo Vai

185,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000347
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sườn Non Heo

240,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000357
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sườn Bò

280,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000555
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mỡ Heo Có Da

66,000₫

 • Mã sản phẩm: SP000273
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Xương Heo Nạc

176,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000368
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Tai Heo

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001249
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thăn Lưng Bò Úc

420,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001893
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lòng Heo

110,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000349
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bò Nạm

280,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000317
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bò Gàu

285,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000316
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Xương Bò

110,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000672
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thăn Lưng Bò Obe Organic

650,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000927
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thịt Bò Fuji Nhật Bản

730,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001711
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bẹ Nạc Vai Bò Obe Organic

500,000₫

 • Mã sản phẩm: 213232
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Ba Chỉ Bò Mỹ

295,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001011
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Xương Ống Bò

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000612
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Thăn Ngoại Bò Úc Organic

Thăn Ngoại Bò Úc Organic

450,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002287
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Thịt Cổ Bò Mỹ

Thịt Cổ Bò Mỹ

360,000₫

 • Mã sản phẩm: SP000204
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Thăn Nội Bò Obe Organic

Thăn Nội Bò Obe Organic

960,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000471
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Thăn Nội

Thăn Nội

320,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000322
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Thăn Ngoại Bò Obe Organic

Thăn Ngoại Bò Obe Organic

650,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000472
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Nạc Vai Bò Obe Organic

Nạc Vai Bò Obe Organic

475,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001174
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Lõi Vai Bò Obe Organic

Lõi Vai Bò Obe Organic

455,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000063
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Lõi Rùa Bò Mỹ

Lõi Rùa Bò Mỹ

410,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001099
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Gầu Bò Obe Organic

Gầu Bò Obe Organic

456,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000475
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Dẻ Sườn Bò Obe Organic

Dẻ Sườn Bò Obe Organic

440,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001009
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Dẻ Sườn Bò Cỏ

Dẻ Sườn Bò Cỏ

300,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000313
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Bụng Sườn Bò Obe Organic

Bụng Sườn Bò Obe Organic

425,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000474
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Bò Steak Nhật Fuji

Bò Steak Nhật Fuji

720,000₫

 • Mã sản phẩm: 8938516177041
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Bò Gân

Bò Gân

250,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000315
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Bẹ Sườn Bò Obe Organic

Bẹ Sườn Bò Obe Organic

490,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001021
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Tim Heo

Tim Heo

198,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000366
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Giò Heo Rút Xương

Giò Heo Rút Xương

264,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001709
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Bò Rìa Phô

Bò Rìa Phô

275,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000318
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Gan Heo

Gan Heo

110,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000336
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Lưỡi Heo

Lưỡi Heo

198,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000351
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Tai Mui Heo

Tai Mui Heo

110,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000359
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Bắp Bò

Bắp Bò

300,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000311
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Móng Giò Heo

Móng Giò Heo

154,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001297
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Bò Đùi

Bò Đùi

350,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000314
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Thịt Heo Thăn

Thịt Heo Thăn

242,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000360
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Xương Ống Heo

Xương Ống Heo

88,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000369
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Thịt Heo Vai Premium

Thịt Heo Vai Premium

220,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001677
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Sườn Non Premium Heo

Sườn Non Premium Heo

275,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001679
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Thịt Heo Mông Premium

Thịt Heo Mông Premium

220,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001676
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Thịt Heo Xay

Thịt Heo Xay

220,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000362
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này