Loading...

Lọc sản phẩm

Giá

Trái Cây

Chuối Laba

25,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000749
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Xoài Cát Hòa Lộc Yuth - Đồng Tháp

155,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001226
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bơ 034

150,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001020
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cherry Size 9

420,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001925
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cam Sành VIETGAP Loại 2

55,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000736
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dưa Lưới Ab

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000833
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cam Xoàn

70,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000737
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Envy Size 90

165,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001060
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Quýt Úc

140,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001326
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mận Đá

70,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000740
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lê Hàn

150,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001098
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Kiwi Vàng Hữu Cơ

255,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000991
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Envy Size 70

160,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002215
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bơ 034 Yuth Farm

180,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002060
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Juliet Size 100

170,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001657
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sầu Riêng Sachica 300g

200,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999020513
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lựu Ấn Độ

350,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002219
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bơ Booth

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001300
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lựu Peru

300,000₫

 • Mã sản phẩm: 250000000
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sầu Riêng Sachica 400g

245,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999020520
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mận Đỏ

85,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001102
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Kiwi Xanh

135,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001132
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lê Hàn size 11

235,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123813
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mãng Cầu Bắc Giang

100,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000410
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sầu Riêng Sachica 500g

300,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999020506
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nho Mẫu Đơn

650,000₫

 • Mã sản phẩm: 8801448335208
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nho đen xá xị

300,000₫

 • Mã sản phẩm: 8886445606975
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mít Tố Nữ

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000982
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lê Đường

80,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123918
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Táo Xanh

Táo Xanh

120,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001685
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Táo Envy 70

Táo Envy 70

2,110,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999ghfg
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Sapoche Yuth Farm

Sapoche Yuth Farm

80,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002046
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Quýt Úc

Quýt Úc

2,150,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999018763
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Ổi Nữ Hoàng Sóc Trăng - Đtt

Ổi Nữ Hoàng Sóc Trăng - Đtt

45,000₫

 • Mã sản phẩm: SP000481
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Nho Sữa Hàn Quốc

Nho Sữa Hàn Quốc

980,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001660
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Nho Đỏ

Nho Đỏ

1,400,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999019630
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Nhãn Thạch Kiệt

Nhãn Thạch Kiệt

105,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000836
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Mít Thái Yuth Farm Nguyên Vỏ

Mít Thái Yuth Farm Nguyên Vỏ

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002053
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Mít Thái Yuth Farm Cắt Sẵn

Mít Thái Yuth Farm Cắt Sẵn

90,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002054
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Măng cụt Bến Tre

Măng cụt Bến Tre

140,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001994
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Lê Hàn size 11

Lê Hàn size 11

1,100,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123816
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Dưa Lưới Taki

Dưa Lưới Taki

75,000₫

 • Mã sản phẩm: SP000178
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Dưa Hấu Ruột Đỏ Yuth Farm

Dưa Hấu Ruột Đỏ Yuth Farm

50,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002008
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Dứa Hạnh Phúc

Dứa Hạnh Phúc

30,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001337
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Đu Đủ Hữu Cơ Chú Sang

Đu Đủ Hữu Cơ Chú Sang

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2.500000000743
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Đu đủ hữu cơ Chú Sang

Đu đủ hữu cơ Chú Sang

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 250000000074300065
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cherry Size 9.5

Cherry Size 9.5

2,675,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999vfvc
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cherry Size 9.5

Cherry Size 9.5

450,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002035
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cherry Size 9

Cherry Size 9

1,975,000₫

 • Mã sản phẩm: 99999990dfgfdg
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cherry size 8.5 T

Cherry size 8.5 T

1,925,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123904
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này