Loading...

Lọc sản phẩm

Giá

Trái Cây

Chuối Laba

25,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000749
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Xoài Cát Hòa Lộc Yuth - Đồng Tháp

155,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001226
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bơ 034

150,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001020
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mận Đá

70,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000740
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cherry Size 9

420,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001925
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dưa Lưới Ab

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000833
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nho xanh Autumn Crisp Sunworld Asen- Mĩ (kg)

320,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222622
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cam Sành VIETGAP Loại 2

55,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000736
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mận Đỏ

85,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001102
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Envy Size 90

165,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001060
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này
Hết hàng
Cam Xoàn

Cam Xoàn

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000737
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thanh Long Ruột Đỏ Yuth Farm

85,000₫

 • Mã sản phẩm: SP000739
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Quýt Úc

150,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001326
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lê Đường

80,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123918
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lê Hàn

130,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001098
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bơ Booth

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001300
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Kiwi Vàng Hữu Cơ

255,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000991
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cam Vũ Quang

60,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222639
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bơ 034 Yuth Farm

180,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002060
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Juliet Size 100

170,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001657
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Envy Size 70

160,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002215
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lựu Ấn Độ

350,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002219
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thanh Long ruột đỏ Nghệ An

70,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002280
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lê Hàn Size 24

110,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222663
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Breeze Sage Mỹ(88)

100,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222698
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lựu Peru

300,000₫

 • Mã sản phẩm: 250000000
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thanh Long Ruột Trắng

60,000₫

 • Mã sản phẩm: SP001094
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Juliet S80 Pháp

150,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001877
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sầu Riêng Khổ Qua

140,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000917
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nho kẹo Kyoho

340,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123570
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Măng Cụt Lâm Đồng

95,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000835
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lê Hàn size 9

290,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123811
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dưa Lưới Hà Lan

110,000₫

 • Mã sản phẩm: SP000290
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dưa Kim Hoàng Hậu

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001804
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bưởi Da Xanh Bến Tre Loại 1

110,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001135
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bưởi da xanh Bến Tre (trái)

70,000₫

 • Mã sản phẩm: SP000025
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Xoài Cát Hoà Lộc XK

165,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000841
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sapoche

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000838
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Quýt Ba Lành

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 013215465789
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Kiwi Xanh

135,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001132
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dưa Lê

55,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000967
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chôm Chôm Thái

65,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000832
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

CHANH DAY VANG NGOT KONTUM

70,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002283
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sầu Riêng Sachica 300g

200,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999020513
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lê Rừng

65,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000948
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nho đỏ California

240,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222637
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nho Ba Mọi

120,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000837
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bưởi Lộc Trời

90,000₫

 • Mã sản phẩm: 6417987
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nho đen Airchief

240,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222689
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lê Hàn size 11

235,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123813
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này