Loading...

Lọc sản phẩm

Giá

Trái Cây

Bơ 034

150,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001020
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dưa Hấu Ruột Đỏ VIETGAP

38,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000401
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cherry Size 9

420,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001925
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Đu Đủ Acón

65,000₫

 • Mã sản phẩm: SP000616
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Gala- Mĩ

110,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002364
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mít Thái Yuth Farm Nguyên Vỏ

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002053
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Envy Size 90

160,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001060
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nho Xanh Air Chief

300,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222881
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dưa Lưới Bb

90,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001065
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cam Đăng Khôi

60,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222990
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cam Xã Đoài Lòng Vàng

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002355
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cam Sành VIETGAP Loại 1

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002086
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Ambrosia size 88

140,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002390
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Kiwi Vàng Hữu Cơ

255,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000991
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sầu Riêng Sachica 500g

300,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999020506
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bơ 034 Yuth Farm

180,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002060
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mận Đá

70,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000740
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thanh Long Ruột Đỏ Yuth Farm

85,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002387
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sầu Riêng Sachica 400g

245,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999020520
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nho xanh Autumn Crisp Billionaire Asen- Mĩ

280,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222613
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lựu Ấn Độ

350,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002219
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lựu Peru

300,000₫

 • Mã sản phẩm: 250000000
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Xanh

120,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001685
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nho Sữa Hàn Quốc

980,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001660
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Quýt Úc

150,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001326
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lê Hàn Size 32

110,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002429
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Juliet S80 Pháp

150,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001877
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sầu Riêng Khổ Qua

140,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000917
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nho kẹo Kyoho

340,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123570
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Măng Cụt Lâm Đồng

95,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000835
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Hồng giòn Hàn Quốc

240,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2223109
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cam Xoàn

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000737
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nho Kẹo (Hộp)

170,000₫

 • Mã sản phẩm: 6009631273252
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thanh Long Ruột Trắng

60,000₫

 • Mã sản phẩm: SP001094
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mãng Cầu Bắc Giang

100,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000410
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lê Rừng

65,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000948
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Xoài Cát Hòa Lộc Yuth - Đồng Tháp

180,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001226
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Ambrossia

225,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001744
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chôm Chôm Thái

80,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000832
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bưởi Lộc Trời

90,000₫

 • Mã sản phẩm: 6417987
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mãng cầu xiêm

65,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002425
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thanh Long Ruột Trắng Yuth Farm

80,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222865
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sầu Riêng Sachica 300g

200,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999020513
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mận Đỏ

85,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001102
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lê Nam Phi

130,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000911
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Envy 64

210,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002398
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nhãn Idor

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001111
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Kiwi Xanh

135,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001132
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cherry Size 9.5

580,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002035
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cam Sành VIETGAP Loại 2

55,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000736
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này