Loading...

Lọc sản phẩm

Giá

Trái Cây

Cam Hữu cơ Hàm Yên PGS

65,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002646
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Gala hữu cơ S100- Mĩ

125,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002364
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Envy S28

260,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123456374
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bưởi Da Xanh Hữu Cơ Thiên Lộc

95,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001076
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Rockit New Zealand 4 trái

140,000₫

 • Mã sản phẩm: 9421903788047
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cam Canh

105,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000755
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Quýt Đài Loan

165,000₫

 • Mã sản phẩm: 2131212
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mít Thái

90,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002479
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thanh Long Ruột Trắng Yuth Farm

80,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002523
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chuối Laba King

40,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002347
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

DÂU MIX BẠCH TUYẾT 250GR

165,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123456570
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Xoài Cát Hòa Lộc Yuth - Đồng Tháp

180,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001226
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nho xanh Autumn Crisp Sunworld Asen- Mĩ (kg)

280,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222622
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Quýt Đường

80,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001114
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dưa Lưới Bb

90,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001065
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Xoài thơm Nha Trang

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002704
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chuối Hương APF

35,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002903
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mít Thái

55,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000734
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Trái cây cắt sẵn

30,000₫

 • Mã sản phẩm: SP1234625
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nho xanh Exsa

350,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123456427
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Red Delicious HC size 100

105,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002593
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cam Sành VIETGAP Loại 1

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002086
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cam Đăng Khôi

60,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222990
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lê Hàn

125,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001098
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mít Thái Yuth Farm Nguyên Vỏ

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002053
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cam Vàng

115,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001702
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sầu Riêng Ri 6 chín cây Ông Long

199,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000973
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Ổi Nữ Hoàng

42,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000418
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

THANH LONG RUỘT ĐỎ VIETGAP

90,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002684
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Xoài Chu Vàng Xuất Khẩu

90,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000745
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dưa Lưới VIETGAP

85,000₫

 • Mã sản phẩm: 25000000001968
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cam sành HC Măng Đen

55,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002536
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sầu Riêng Sachica 400g

245,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999020520
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Ổi Nghệ An

55,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002349
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bơ 034 Lâm Đồng

90,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002041
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thanh long ruột đỏ VietGap

95,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002331
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nho xanh Autumn Crisp Billionaire Asen- Mĩ

280,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222613
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bưởi Yuth Farm

135,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002016
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Đu đủ HC Nico Yasai

70,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002622
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Ổi Đỏ

44,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002522
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Envy Size 30

235,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002803
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Ninh Thuận S10-20 (Mr Nho)

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002644
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Juliet Size 88

150,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002629
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cherry Size 28/30

700,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002035
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nho đỏ Grandezza - Australia

285,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002626
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Dazzle size 90

110,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002826
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Queen Size 80

140,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002801
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Envy size 32

1,740,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123456497
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Ambrossia size 30

225,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001744
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chuối Ngự Đại Hoàng

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001355
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này