Loading...

Lọc sản phẩm

Giá

Trái Cây

Táo Rockit Mỹ

135,000₫

 • Mã sản phẩm: 888289403442
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cam Hữu cơ Hàm Yên PGS

65,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002646
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Gala hữu cơ S100- Mĩ

125,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002364
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Envy S28

260,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123456374
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bưởi Da Xanh Hữu Cơ Thiên Lộc

95,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001076
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cam Canh

105,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000755
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chuối Ngự Đại Hoàng

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001355
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Juliet Size 100

165,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001657
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sầu riêng Ri6

150,000₫

 • Mã sản phẩm: 250000000839
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Quýt Đài Loan

165,000₫

 • Mã sản phẩm: 2131212
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chôm Chôm Thái

80,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000832
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thanh Long Ruột Trắng Yuth Farm

80,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002523
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

DÂU MIX BẠCH TUYẾT 250GR

165,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123456570
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Xoài Cát Hòa Lộc Yuth - Đồng Tháp

180,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001226
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nho xanh Autumn Crisp Sunworld Asen- Mĩ (kg)

280,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222622
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Quýt Đường

80,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001114
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dưa Lưới Bb

90,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001065
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Xanh Granny Organic size nhỏ

135,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002701
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dứa Hạnh Phúc

30,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001337
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Juliet Size 88

155,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002629
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nho xanh Exsa

350,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123456427
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Xoài cát Hòa Lộc

160,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002356
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Red Delicious HC size 100

105,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002593
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bưởi Da Xanh Bến Tre

95,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000383
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mít Thái

90,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002479
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cam Đăng Khôi

60,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222990
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

SCU Vị Cam Hanamilk

20,000₫

 • Mã sản phẩm: 8936133510272
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mít Thái Yuth Farm Nguyên Vỏ

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002053
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Envy Size 72

180,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002649
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Envy Size 100

160,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002068
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dưa Lưới VIETGAP

85,000₫

 • Mã sản phẩm: 25000000001968
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cam sành HC Măng Đen

55,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002536
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cam Cara

100,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002220
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Ổi Đỏ

44,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002522
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nho xanh Autumn Crisp Billionaire Asen- Mĩ

280,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222613
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bưởi Yuth Farm

135,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002016
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sầu Riêng Sachica 400g

245,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999020520
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Đu đủ HC Nico Yasai

70,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002622
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

CHUỐI SẤY LABA KING 300GR

65,000₫

 • Mã sản phẩm: 8936149600028
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Ninh Thuận S10-20 (Mr Nho)

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002644
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cherry Size 28/30

700,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002035
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Nho đỏ Grandezza - Australia

285,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002626
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Envy 64

190,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002398
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lê Hàn

130,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001098
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dưa lưới Hữu Cơ Biển Ngọc Bích

135,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123456630
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dưa hấu đen không hạt

40,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002596
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cam sành hữu cơ năm hạng loại 2

55,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001356
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Ổi Nữ Hoàng

42,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000418
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Táo Envy size 24

160,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002481
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Dưa hấu khắc chữ

350,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123456384
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này