Loading...

Lọc sản phẩm

Giá

Vật Tư Nông Nghiệp

Viên Nén Xơ Dừa Ươm Cây

2,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123695
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chậu Giấy Tự Hủy 6*6

2,500₫

 • Mã sản phẩm: SP2222816
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Túi Ươm Tự Hủy

1,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222817
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thẻ Treo Nametag

500₫

 • Mã sản phẩm: SP2222820
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chậu Nhựa Mỏng Đen Ươm Cây DL3

1,500₫

 • Mã sản phẩm: SP123757
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chậu Nhựa Mỏng Đen Ươm Cây G6

2,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123760
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chậu Nhựa Mỏng Đen Ươm Cây G8

4,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123759
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chậu Nhựa Mỏng Đen Ươm Cây G7

3,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123756
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chậu Nhựa Mỏng Đen Ươm Cây G9

5,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123758
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Túi Bao Trái Cây Vải 18*20cm

1,500₫

 • Mã sản phẩm: SP2223080
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Túi Bao Trái Cây Vải 22*28cm

2,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2223079
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Túi Bao Trái Cây Vải 30*35cm

2,500₫

 • Mã sản phẩm: SP2223078
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chậu Nhựa Mỏng Đen Ươm Cây C28

8,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123741
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Túi Bao Trái Cây Vải 16*18cm

1,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2223081
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Lưới Lót Chậu

900₫

 • Mã sản phẩm: SP2222822
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chậu Lan Giả Đất Nâu 15

7,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123717
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chậu Lan Giả Đất Nâu 17

9,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123718
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Phân Trùn Quế ĐGT SFarm 2kg

35,000₫

 • Mã sản phẩm: SP1234616
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Phân Bò Nguyên Liệu Đã Qua Xử Lý Tribat 3dm3

25,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123948
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chậu Nhựa Mỏng Nhỏ Trắng TTK 105*80

3,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123740
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chậu Xoắn Nhựa 15 (Đủ Màu)

18,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123734
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sen Bát Siêu Mini

10,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222397
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chậu Treo Nhựa Đủ Màu Lớn

20,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123711
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chậu Nhựa Treo Trắng Sóng

15,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123763
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chậu Treo 10A Trắng

15,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2223019
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chậu Truyền Thống Đá 68

90,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222885
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Kẹp Giữ Cây

1,500₫

 • Mã sản phẩm: SP2222821
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Phân Dê Túi Lưới 30cm

15,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222645
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Thảm Xơ Dừa 50*50

20,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123702
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chậu Nhựa Đá Đen Truyền Thống 48

35,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123771
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Khay Trắng 67

60,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2223020
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

CPVS Chiết Xuất Đậu Tương Và Chủng VSV Sống P-Gro 100ml

55,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123628
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chậu Sóng Thấp Đỏ

20,000₫

 • Mã sản phẩm: SP1234595
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Phân Bón Vi Lượng TKS Mega Power 40ml (Bì)

20,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123856
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chậu Sóng Thấp Trắng

20,000₫

 • Mã sản phẩm: SP1234594
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chậu Nhựa Đá Đen Truyền Thống 28

20,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123772
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Phân Bò Nguyên Liệu Đã Qua Xử Lý TRIBAT 10dm3

40,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123688
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chậu Xoắn Nhựa 10 (Đủ Màu)

10,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123762
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Phân HC Chất Lượng Cao Công Nghệ Nhật Bản 1kg

20,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123624
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Phân Dê Túi Lưới 10cm

8,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222643
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rêu Rừng Bì 250g

15,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123746
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chậu Lan Giả Gỗ Nâu 23

20,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123712
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Sinh Khối Trùn Quế

30,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222687
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Mút Xốp Ươm Hạt 40*40 - 50

18,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123940
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Chậu Nhựa Mỏng Nhỏ Nâu Đỏ TTK 105*80

3,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123761
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Phân Dê Túi Lưới 40cm

20,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222646
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Phân Dê Túi Lưới 20cm

12,000₫

 • Mã sản phẩm: SP2222644
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Phân HC Đậm Đặc Úc Rapid Raiser Neutrog Bì 500g

20,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123689
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

PB TKS Kích Thích Rễ Mạnh 40ml (Lọ)

25,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123857
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Khay Nhựa Trắng 45*20

40,000₫

 • Mã sản phẩm: SP123707
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này