Loading...

Bí Đao Hữu Cơ APF

Đứng thứ 7 trong Top 100 sản phẩm bán chạy nhất tháng này.

 • Thương hiệu: Khác
 • Loại: Rau ăn củ
 • SKU: 2500000001016

Tại An Phú Farm: 55,000₫

Chưa có mô tả cho sản phẩm này...

Sản phẩm liên quan

Bí Đao Hữu Cơ APF

55,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001016
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Súp Lơ Trắng Hữu Cơ XTF

120,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000669
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Súp Lơ Trắng Hữu Cơ XTF

120,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000669
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Măng Tây Đà Lạt

205,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001103
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Măng Tây Đà Lạt

205,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001103
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Lang Hữu Cơ APF

45,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000529
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Lang Hữu Cơ APF

45,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000529
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Khoai Tây Hữu Cơ MĐ

80,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001222
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Khoai Tây Hữu Cơ MĐ

80,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001222
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Cải Con

100,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000877
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này