Loading...

Bí Đao Hữu Cơ APF

Đứng thứ 7 trong Top 100 sản phẩm bán chạy nhất tháng này.

 • Thương hiệu: Khác
 • Loại: Rau ăn củ
 • SKU: 2500000000191

Tại An Phú Farm: 30,000₫

Chưa có mô tả cho sản phẩm này...

Sản phẩm liên quan

Bắp nếp

10,000₫

 • Mã sản phẩm: 9999999024276
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Muống Hữu Cơ APF

50,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000527
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Bí Đỏ Hữu Cơ APF

40,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000192
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Rau Lang Hữu Cơ APF

45,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000529
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cải Muối Dưa Đà Lạt

50,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000001031
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Xà lách APF

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002496
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cà Chua Beef Măng Đen

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002905
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cà Chua Bi Vàng Vietgap Măng Đen

80,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002906
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Cà Chua Bi đỏ Vietgap Măng Đen

75,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000002907
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này

Khổ Qua APF

60,000₫

 • Mã sản phẩm: 2500000000253
 • Thương hiệu: Khác
 • Mô tả ngắn: Chưa có mô tả cho sản phẩm này